Fiber optik kablolama

FİBER OPTİK KABLOLAMA
Fiber optik kablolama
Fiber optik kablolama

Fiber optik kablolama

FİBER OPTİK KABLOLAMA
Fiber optik kablolama
Fiber optik kablolama

Fiber optik kablolama

FİBER OPTİK KABLOLAMA
Fiber optik kablolama
Fiber optik kablolama
Fiber Optik Kablo Çeşitleri (teknik özellikleri açısından)
  • Fiber tipine göre: MultiMode, SingleMode
  • Kablo tipine göre: Loose-Tube, Tight-Buffer
  • Yapılarına göre: Cam fiberler, plastik kaplı silisyum fiberler, plastik fiberler
  • İndis yapısına göre: 1'inci dereceli indis fiberler, 2'nci kademeli indis fiberler
Çok kısa vadeli maliyet karşılaştırmaları bakımından metal kablolar özellikle büyük projelerde tercih ediliyor olsa da, gerek uzun vadede getirdiği mali avantajlar gerek sağladığı yüksek kaliteli iletişim altyapısı gerekse emniyet unsurlarındaki getirileri nedeniyle Firmamız sektörlerde fiber optik kablolamaların yaygınlaşması için gerekli gördüğü tanıtımı sürekli yapmaktadır. Fiber optik kablolamaların getirdiği bu avantajlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişlikleri sağladıkları için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Metalik kablolarda, iletkenler arasında kapasitans, iletken boyunca da indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kabloların, bant genişliklerini sınırlayan alçak geçirgen filtreler gibi hareket etmelerine neden olur.

Fiber sistemler ise, manyetik indüksiyonun neden olduğu kablolar arası karışmadan etkilenmezler. Fiberler elektriği iletmeyen malzemelerdir ve bu nedenle fiber optik kablolarda akımın meydana getirdiği manyetik alan mevcut değildir.

Fiber kablolar yıldırımın, elektrik motorlarının, floresan ışığın ve diğer elektriksel gürültü kaynaklarının neden olduğu statik karışmadan etkilenmezler. Bunun nedenlerinden biri, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelliğidir. Ayrıca, fiber kablolar enerji yaymazlar. Dolayısıyla, diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir. Bu özellik fiber sistemleri askeri uygulamalara çok uygun hale getirir. Askeri uygulamalarda nükleer silahların etkileri (EMP, elektromanyetik darbe girişimi), klasik iletişim sistemlerine yüksek oranda zarar verir.

Fiber kablolar çevre koşullarındaki büyük değişikliklere karşı daha dirençlidir. Metalik kablolara oranla daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilirler. Aynı şekilde, fiber kablolar aşındırıcı sıvılardan ve gazlardan daha az etkilenirler.

Fiber kabloların monte edilmesi ve bakımı daha kolay ve daha güvenlidir. Cam ve plastik fiberler iletken olmadıkları için, elektrik akımları ya da gerilimlerinin yaratabileceği tehlikeler söz konusu değildir. Fiberler hiçbir patlama ya da yangın tehlikesi oluşturmaksızın uçucu sıvıların ya da gazların çevresinde kullanılabilirler. Aynı zamanda metalik kablolardan daha küçük ve çok daha hafif olmaları nedeniyle fiber kablolarla çalışmak daha kolaydır. Ayrıca, fiber kablolar daha az saklama alanı gerektirir ve daha ucuza nakledilirler.

Fiber kablolar bakır kablolara oranla daha emniyetlidir. Kullanıcının haberi olmaksızın fiber kablonun içine kaçak veya gizli bir bağlantı yapmak imkansızdır. Bu da fiberi askeri uygulamalar açısından cazip kılan bir başka niteliktir.

Henüz kanıtlanmamış olmasına rağmen fiber sistemlerin metalik malzemeden daha uzun süre dayanacağı varsayılmaktadır. Bu varsayımın dayanak noktası, fiber kabloların çevre koşullarındaki değişikliklere daha dayanıklı olmasıdır.

Fiber optik bir sistemin uzun vadeli maliyetinin, metalik bir sistemin uzun vadeli maliyetinden daha az olacağı da düşünülmektedir.

fiber optik kablo, fiber optik sonlandırma, fiber sonlandirma, fiber sonlandırma cihazı, fiber optik sonlandırma kutusu, fiber sonlandırıcı, fiber kablolama, fiber optik kablolama, fiber kablo, fiber füzyon, fiber füzyon cihazı, fiber füzyon fiyatı, fiber füzyon makinası, fiber fizyon